Program přeshraniční spolupráce 2007-2013

Cíl 3 - Dispoziční fond Euroregion Šumava

6.června 2008 byl v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko vyhlášen Dispoziční fond pro Euroregion Šumava.

Prezentace ze semináře k OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko z 31.ledna 2008

Seminář pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj 31.ledna 2008 v Regionálním centru sociální integrace a celoživotního vzdělávání v Klatovech. Prezentace jsou k dispozici v příloze.

Slavnostní vyhlášení nového programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

24. ledna 2008 byl v německém Regensburgu slavnostně vyhlášen Operační program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko.

Evropská komise schválila operační programy přeshraniční spolupráce

Během prosince 2007 schválila Evropská komise všech 6 operačních programů přeshraniční spolupráce pro Českou republiku. Počátkem roku budou tedy programy oficiálně vyhlášeny.

Cíl 3: Evropská územní spolupráce - hlavní rysy

Současná Iniciativa společenství Interreg bude v novém plánovacím období zahrnuta v samostatném cíli - Cíli 3. V článku naleznete aktuální informace o přípravě nových nařízení, i novinky, které z nich vyplývají a budou mít zásadní vliv na podobu nového programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko.