Cíl 3: Evropská územní spolupráce - hlavní rysy

obrazek
17. ledna 2006 15:55, aktualizováno 14:55, Ing. Petra Ježková
 

Cíl 3: Evropská územní spolupráce v sobě zahrnuje:   

                                   a) Přeshraniční spolupráci (nynější Interreg IIIA)

                                   b) Nadnárodní spolupráci (nynější Interreg IIIB)

                                   c) Meziregionální spolupráce (nynější Interreg IIIC)

 

Evropská legislativa, ze které příprava nového programu vychází:

1)       všeobecného nařízení týkající se strukturálních fondů 

2)       nařízení EP a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj,

3)       nařízení EP a Rady o Evropském sdružení pro územní spolupráci (EGTC),

4)       prováděcí nařízení (stanovuje veškeré nutné administrativní postupy)

 

Dle nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj bude muset každý projekt zahrnovat partnery alespoň ze dvou zemí programu (Česká republika a Bavorsko), kteří musí prokázat existenci spolupráce alespoň ve dvou z následujících čtyřech oblastí (čl.19 nařízení, viz příloha ke stažení):

a)       společné plánování a příprava projektu

b)       společné personální zabezpečení projektu

c)       společná implementace (realizace) projektu

d)       společné financování projektu

 

Jeden z partnerů je vždy tzv. vedoucím partnerem (Lead partner) – nyní žadatel, který na sebe bere většinu zodpovědnosti za řádnou realizaci projektu. Princip vedoucího partnera má napomoci existenci společných (nyní zrcadlových) projektů.  Nejdůležitějšími povinnostmi vedoucího partnera bude:

-          zodpovědnost za celý projekt vůči Řídícímu a Certifikačnímu orgánu

-          zodpovědnost za oficiální předložení projektové žádosti

-          zodpovědnost za koordinaci projektu a za distribuci prostředků z ERDF ostatním partnerům projektu

-          finanční zodpovědnost za prostředky z ERDF na celý projekt

-          zodpovědnost za sběr informací o všech částech projektu, za jeho monitoring, i za podání žádosti o platbu

-          v případě zjištění nesrovnalosti nese zodpovědnost za případné vrácení prostředků.

 

Finanční prostředky na program:

-          míra spolufinancování z ERDF na české straně bude 85% uznatelných nákladů projektu

-          objem finančních prostředků z ERDF na celý program činí 55 mil. Eur (pro všechny tři kraje)

 

Zaměření programu

Program bude obdobně zaměřen jako program Iniciativy Interreg IIIA, v rámci hodnocení však bude kladen větší důraz na přeshraniční dopad projektu a spolupráci

obou partnerů (viz výše). 

 

Způsobilí žadatelé:

-          zůstávají zachovány současné typy žadatelů – tzn. veřejné subjekty (obce, NNO, sdružení obcí)

 

Územní vymezení: 

-          Plzeňský kraj:              celé území

-          Karlovarský kraj:          celé území

-          Jihočeský kraj:             celé území, nově budou zapojeny okresy Jindřichův Hradec a Tábor

-          bavorská dotační oblast zůstává nezměněna

 

 

Soubory ke stažení