Program přeshraniční spolupráce 2007-2013

Termíny zasedání 11. a 12. Monitorovacího výboru Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

11. zasedání Monitorovacího výboru (pro již předložené žádosti) je plánováno na 10. a 11. května 2012. 12. zasedání Monitorovacího výboru, na kterém se bude rozhodovat o nových žádostech, se uskuteční 14. a 15. listopadu 2012. Projektové žádosti pro toto zasedání je nutné předložit nejpozději do 1. září 2012.

Seminář na téma výběr dodavatele / veřejné zakázky v rámci programu Cíl 3 ČR – Bavorsko 2007-2013

S ohledem na zásadní změnu pravidel v oblasti zadávání zakázek připravilo Centrum pro regionální rozvoj ČR seminář na téma výběr dodavatele / veřejné zakázky v rámci programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. Seminář se uskuteční 26.7.2011 na KÚPK.

Konzultační dny k Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

Odbor fondů a programů EU Krajského úřadu Plzeňského kraje organizuje konzultační dny k Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko pro starosty obcí a ostatní žadatele z Plzeňského kraje. Smyslem konzultačních dnů bude především odpovídat na dotazy týkající se vhodnosti konkrétních záměrů projektů, jejich přípravy, způsobu předkládání apod.

Termín 10. zasedání Monitorovacího výboru Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 byl dohodnut na 7. prosince 2011.

Projektové žádosti na 10. zasedání Monitorovacího výboru musí být předloženy u příslušného místa zpracovávajícího žádost nejpozději do 1. září 2011.

Cíl 3 - Dispoziční fond Euroregio Egrensis

V červnu 2008 byl v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko vyhlášen Dispoziční fond pro Euroregio Egrensis.