Slavnostní vyhlášení nového programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

obrazek
04. ledna 2008 09:54, aktualizováno 08:54,
  

24.ledna 2008 byl v německém Regensburgu slavnostně vyhlášen Operační program Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007–2013.

 

Den před samotným slavnostním vyhlášením (23. ledna 2008) proběhlo ustavující zasedání Monitorovacího výboru tohoto programu. Za bavorskou stranu, která je Řídícím orgánem programu, byla přítomna ministryně hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologie Emilia Müller. Za českou stranu, která je  Národním orgánem programu, se vyhlášení zúčastnil první náměstek ministra pro místní rozvoj Jiří Vačkář.

 

Operační program Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007–2013, který byl Evropskou komisí schválen 20. prosince 2007, navazuje na předchozí česko-bavorskou spolupráci v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA (2004–2006).

 

Cílem programu je rozvoj česko-bavorského příhraničí jako společného životního, přírodního a hospodářského prostoru, posílení konkurenceschopnosti oblasti a celkové zlepšení životních podmínek pro obyvatele. Celý program disponuje 115,5 mil. EUR, z čehož  pro českou stranu je připraveno k rozdělení 55 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj. K dotační oblasti programu patří kraje Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský a přilehlé zemské okresy v Horních Frankách, Horní Falci a Dolním Bavorsku.

 

Projekty, které budou moci být z programu financovány, musí mít významný pozitivní dopad pro české a bavorské příhraničí a zahrnovat jednoho bavorského a jednoho českého partnera. Partneři ze svých řad jmenují tzv. vedoucího partnera, který zodpovídá za projekt jako celek. Projekt také musí splňovat minimálně dvě ze čtyř kritérií spolupráce stanovených Evropskou komisí. Těmi jsou: společná příprava, společná realizace, společné financování a společný personál.

 

Oblasti podpory::

·          hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru,

·          cestovní ruch, volný čas a rekreace,

·          profesní vzdělávání a trh práce,

·          výchova a všeobecné vzdělávání, věda, výzkum, kultura, zdravotnictví a sociální péče, civilní ochrana a ochrana před katastrofami,

·          sítě (Dispoziční fond),

·          životní prostředí a ochrana přírody,

·          územní plánování a rozvoj venkovského prostoru,

·          doprava,

·          komunikační a informační systémy.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo 3 informační semináře pro české žadatele, které se konají  31.ledna 2008 v Klatovech, 6.února 2008 v Chebu  a 12.února 2008 Českém Krumlově.

Více informací k semináři zde.