Cíl 3 - Dispoziční fond Euroregion Šumava

obrazek
17. června 2008 13:33, aktualizováno 21. března 2012 14:45,

 

DISPOZIČNÍ FOND - EUROREGION ŠUMAVA

Termín vyhlášení: 6.6.2008

 

Alokace pro region Šumava pro období 2007-2013 činí 2.944.474 €.
Rozsah dotace: min. 1.000 €, max. 21.250 €
Celkové výdaje: max. 25.000 €


Místa pro podání žádosti, konzultační místa:
Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.
Sídlo: Stachy 422, 384 73 Stachy

Pobočky:
Sušice, Nábřeží Jana Seitze 131/III, 342 01 Sušice
Domažlice, Branská 1, 344 01 Domažlice
Chvalšiny 124, 382 08 Chvalšiny

 

Výše grantu nesmí přesáhnout 85% celkových způsobilých výdajů projektu.


Doba trvání projektu je určena na max. 18 měsíců ode dne registrace projektu u Administrátora.

 

Typy podporovaných aktivit:

People-to-people (neinvestiční projekty):
1. Kulturní výměny
a) školství, sport, zájmová sdružení max. 3.000 €
b) slavnosti, festivaly max. 5.000 €
2. Místní demokracie max. 3.000 €
3. Lidské zdroje max. 3.000 €
4. Plánovací a rozvojové studie (nad 60 tis. Kč účtováno jako investiční náklad, což není vhodný typ projektu, tzn. celkové náklady max. 60 tis. Kč). Podrobné informace viz Směrnice pro žadatele.

5. Hospodářský rozvoj max. 10.000 €
6. Cestovní ruch max. 10.000 €
7. Životní prostředí max. 10.000 €
8. Marketing a komunikace max. 10.000 €
9. Spolupráce institucí max. 10.000 €


Malé investiční projekty: max. 21.250 €
1. Značení a vybavení turistických stezek
2. Informační značení měst a obcí
3. Malé projekty v oblasti životního prostředí
4. Obnova a výstavba malých památníků

 

 

Všechny aktuální informace a dokumentaci pro žadatele naleznete zde.