Evropská komise schválila operační programy přeshraniční spolupráce

obrazek
04. ledna 2008 08:42, aktualizováno 07:42,
 

Prvním programem přeshraniční spolupráce, který Evropská komise schválila, byl program Česká republika – Polsko 11.12.2007.

Dne 20. prosince 2007 schválila Evropská komise programy Svobodný stát Sasko - Česká republika, Svobodný stát Bavorsko - Česká republika a Rakousko - Česká republika. 21. 12. 2007 schválila EK poslední program Slovenská republika - Česká republika.

 

Do společných příhraničních regionů poputuje do roku 2015 celkem 742 542 271 EUR z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). Konkrétní alokace pro jednotlivé programy najdete v tabulce níže.
 
Po schválení programů mohou být všechny operační programy přeshraniční spolupráce vyhlášeny. Stane se tak v blízkém časovém horizontu. Na počátku ledna 2008 bude vyhlášen program Česká republika – Polská republika, ostatní programy ho budou následovat.

 

Alokace ERDF v operačních programech přeshraniční spolupráce na období 2007–2013 (v EUR)

 

 

Program

Celkem euro – zahrnuje i prostředky vložené zahraničními partnery jednotlivých programů

Česká republika – Polská republika

219 459 344

Rakousko – Česká republika

107 435 393

Slovenská republika – Česká republika

92 740 141

Svobodný stát Bavorsko – Česká republika

115 510 449

Svobodný stát Sasko – Česká republika

207 396 944

 

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR