Schválené projekty

Výsledky 13. zasedání MV Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Bavorsko

Na 13. zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013, které proběhlo ve dnech 10. a 11. června 2013 v Kulmbachu, byla schválena finanční podpora 7 projektům s celkovým příspěvkem z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) ve výši 1,12 mil. EUR.

Výsledky 11. zasedání MV Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Bavorsko

Na 11. zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013, které proběhlo ve dnech 10. a 11. května 2012 v bavorském Deggendorfu, bylo projednáno 13 nových projektů. Monitorovací výbor schválil finanční podporu 10 projektům s celkovým příspěvkem z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) ve výši 3,26 mil. EUR.

Výsledky 12. zasedání MV Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Bavorsko

Na 12. zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013, které proběhlo ve dnech 14. a 15. listopadu 2012 ve Františkových Lázních, byla schválena finanční podpora 21 projektům (z toho 1 projektu s výhradou) s celkovým příspěvkem z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) ve výši 4,62 mil. EUR.

Výsledky 2. zasedání Monitorovacího výboru OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko v Prachaticích

Ve dnech 25. - 26. června 2008 se v Prachaticích uskutečnilo zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013.

Výsledky 4.zasedání Monitorovacího výboru OP přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Bavorsko ve Frauenau

Na čtvrtém zasedání schválil Monitorovací výbor celkem 25 projektů s celkovým příspěvkem z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) ve výši 13,4 mil. EUR. Z toho bylo 24 projektů schváleno bez výhrady a 1 projekt s výhradou.