Schválené projekty

Výsledky 13. zasedání MV Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Bavorsko

Na 13. zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013, které proběhlo ve dnech 10. a 11. června 2013 v Kulmbachu, byla schválena finanční podpora 7 projektům s celkovým příspěvkem z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) ve výši 1,12 mil. EUR.

Výsledky 12. zasedání MV Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Bavorsko

Na 12. zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013, které proběhlo ve dnech 14. a 15. listopadu 2012 ve Františkových Lázních, byla schválena finanční podpora 21 projektům (z toho 1 projektu s výhradou) s celkovým příspěvkem z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) ve výši 4,62 mil. EUR.

Výsledky 11. zasedání MV Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Bavorsko

Na 11. zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013, které proběhlo ve dnech 10. a 11. května 2012 v bavorském Deggendorfu, bylo projednáno 13 nových projektů. Monitorovací výbor schválil finanční podporu 10 projektům s celkovým příspěvkem z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) ve výši 3,26 mil. EUR.

Výsledky 10. zasedání MV Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Bavorsko

Na 10. zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013, které proběhlo ve dnech 7. a 8. prosince 2011 v Českém Krumlově, bylo projednáno 35 nových projektů. Monitorovací výbor schválil finanční podporu 19 projektům (z toho 1 projektu s výhradou) s celkovým příspěvkem z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) ve výši 7,1 mil. EUR.

Výsledky 9. zasedání MV Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Bavorsko (oběžná procedura)

Monitorovací výbor schválil k realizaci dva projekty s celkovým příspěvkem z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) ve výši 285 tis. EUR a odsouhlasil také prodloužení doby realizace dvou projektů.