Dokumenty pro žadatele

Příručka pro české příjemce dotace - 5. vydání

Od 1. 7. 2012 je platné 5. vydání, které je závazné pro projektové partnery v programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. Součástí nového vydání této příručky je rozsáhlá aktualizace pravidel pro zadávání veřejných zakázek nespadajících pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách.

Aktualizace Postupů pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem

V souvislosti se změnou zákona o veřejných zakázkách dochází od 1. 4. 2012 ke změně dokumentace Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika-Svobodný stát Bavorsko 2007-2013.

Od ledna platí nové limity pro dělení veřejných zakázek

Upozorňujeme příjemce, že od 01.01.2012 platí nové finanční limity, které rozdělují veřejné zakázky na podlimitní a nadlimitní.

Příručka pro české žadatele - 5. vydání

Páté vydání Příručky pro české žadatele je platné od 1. 9. 2011.

Nová příloha k žádosti o dotaci z programu Cíl 3 mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko

Pro bavorské partnery byla vyhotovena nová příloha k formuláři Žádosti, tzv. „Zásadní význam v žádosti uvedených údajů pro udělení dotace“. Tuto přílohu musí bavorští partneři dokládat spolu se žádostí od 1.7.2011.