Pracovní skupiny RSK PK

Regionální inovační strategie 2023 - 2025

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém posledním zasedání v roce 2022 3. aktualizaci Regionální inovační strategie kraje, která se zabývá rozvoje výzkumu, vývoje a prostředí pro inovace v našem kraji.

25. jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace PK

11. října se na Krajském úřadě Plzeňského kraje již po pětadvacáté sešla Krajská rada pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje, aby projednala aktuální témata týkající se realizace Regionální inovační strategie kraje.

První online jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje

Dne 6. 10. 2020 proběhlo 1. online jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace PK. Hlavní bod tohoto novodobého online jednání byl založen na platformě Platinn, jehož cílem je propojování managementu firmy s expertem. Dále bylo v programu online jednání řešeno financování Akčního plánu RIS3 strategie Plzeňského kraje.

18. jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace

29. června 2020 se v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje uskutečnilo již 18. setkání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje. Hlavním bodem jednání bylo představení priorit Akčního plánu RIS3 strategie pro následující 2 roky.

14. jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace PK

19. června 2019 se na Krajském úřadě Plzeňského kraje konalo již 14. setkání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje. Tentokrát byl hlavním bodem programu Akční plán RIS3 strategie Plzeňského kraje a jeho aktualizace a také projednání a schválení zaměření nových odborných inovačních platforem.