Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje

Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje

Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje byla oficiálně ustavena 7. ledna 2015. Jedná se o platformu sestavenou z odborníků zastupujících klíčové instituce a významné zástupce regionální politiky v oblasti konkurenceschopnosti a regionálního rozvoje.