Regionální inovační strategie 2023 - 2025

obrazek
05. ledna 2023 09:55, aktualizováno 16. ledna 2023 14:21, Ing. Petra Ježková

Vize výzkumu, vývoje a inovací v Plzeňském kraji do roku 2035:

Kvalitní vzdělávání, špičkový výzkum a využívání aktuálních technologických trendů spolu s důvěrou a komunikací mezi aktéry VaVaI vytváří příznivé prostředí pro ekonomický rozvoj regionu.


Regionální inovační strategie Plzeňského kraje 2023 - 2025 (dále jen RIS 3 strategie) je strategický dokument Plzeňského kraje, jehož cílem je posílit na regionální úrovni význam výzkumu, vývoje a inovací pro ekonomickou konkurenceschopnost a zajistit efektivnější využívání veřejných zdrojů. Na hlavní cíl RIS 3 strategie pak navazuje soustava strategických cílů, které jsou zformulovány por 5 tzv. KLÍČOVÝCH OBLASTÍ ZMĚN:

  • Lidé pro výzkum, vývoj a inovace
  • Prostředí pro výzkum, vývoj a inovace
  • Kapacity výzkumu a vývoje
  • Inovace
  • Marketing výzkumu, vývoje a inovací

Tato, v pořadí již třetí, aktualizace z roku 2022 se soustředila na zhodnocení vlivů globálních megatrendů na Plzeňský kraj s cílem identifikovat příležitosti, ale i rizika pro rozvoj kraje. V rámci aktualizace se podařilo prohloubit znalosti o hlavních inovačních a výzkumných tématech, ve kterých má region ambici prosadit se na republikové nebo evropské úrovni.

Více informací o podpoře výzkumu, vývoje a inovací v Plzeňském kraji najdete na našich webových stránkách www.inovujtevpk.cz, či na našem facebooku.
Soubory ke stažení