Pracovní skupiny RSK PK

21. jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje

Aktéři Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje se sešli na 21. jednání, jehož hlavním cílem bylo projednání postupu realizace projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje a vyhodnocení Akčního plánu RIS3 strategie Plzeňského kraje za rok 2020.

20. jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace PK

Dne 15. 3. 2021 proběhlo již 20. setkání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace v Plzeňském kraji. Na tomto jednání se přítomní členové a hosté věnovali tématu tzv. Observatoře VaVaI, jehož hlavním cílem je snaha o kontinuální sledování a vyhodnocování vývoje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v Plzeňském kraji.

25. jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace PK

11. října se na Krajském úřadě Plzeňského kraje již po pětadvacáté sešla Krajská rada pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje, aby projednala aktuální témata týkající se realizace Regionální inovační strategie kraje.

První online jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje

Dne 6. 10. 2020 proběhlo 1. online jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace PK. Hlavní bod tohoto novodobého online jednání byl založen na platformě Platinn, jehož cílem je propojování managementu firmy s expertem. Dále bylo v programu online jednání řešeno financování Akčního plánu RIS3 strategie Plzeňského kraje.

18. jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace

29. června 2020 se v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje uskutečnilo již 18. setkání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje. Hlavním bodem jednání bylo představení priorit Akčního plánu RIS3 strategie pro následující 2 roky.