18. jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace

obrazek
20. července 2020 13:42, aktualizováno 14:05, Ing. Petra Ježková

29. června 2020 se v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje uskutečnilo již 18. setkání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje. Hlavním bodem jednání bylo představení priorit Akčního plánu RIS3 strategie pro následující roky. Za Plzeňský kraj se jednání zúčastnil náměstek hejtmana pro oblasti regionálního rozvoje, fondů EU a informatiky p. Ivo Grüner.

Kromě priorit v jednotlivých strategických oblastech RIS3 strategie bylo projednáváno taktéž vyhodnocení plnění Akčního plánu na rok 2019. Ve zmiňovaném roce bylo do akčního plánu zařazeno celkem 43 projektů, z nichž 23 je již v realizaci a pokračuje, a úspěšně dokončeny byly 3 projekty. U 6 projektů prozatím pokračuje proces přípravy, a jejich realizace se předpokládá v následujícím roce. Oproti původním předpokladům se nepodařilo zrealizovat 11 projektů, a to většinou z důvodu chybějících finančních prostředků. 

V závěru jednání pak byla přítomným představena publikace přibližující možnosti čerpání dotačních prostředků pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovací, kterou sestavila a vydala společnost Comtes FHT "Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací v České republice. Publikace je v tištěné formě zdarma k dispozici mimo jiné na Odboru fondů a programů EU Krajské úřadu Plzeňského kraje, případně v elektronické formě na tomto ODKAZU.Galerie

Soubory ke stažení