25. jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace PK

obrazek
14. října 2022 13:42, Ing. Petra Ježková

25. jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace bylo věnováno především projednání připravované aktualizace Regionální inovačních strategie Plzeňského kraje (dále jen RIS3 strategie). Přítomní byli seznámeni s aktuální podobou strategické části tohoto dokumentu a také s popisem nové domény specializace, která bude do RIS3 strategie zařazena. Představen byl také dosavadní pokrok v realizaci akčního pánu RIS3 strategie pro letošní rok a stav přípravy akčního plánu pro příští rok. Krom samotné RIS3 strategie se rada zabývala také návrhem dalšího pokračování projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje a jeho aktivitami.


Soubory ke stažení