Povodně 2013

POVODNĚ 2013 - Zápis z jednání Pracovního štábu Povodňové komise PK 2.6.2013

Zde najdete zápis z jednání Pracovního štábu Povodňové komise Plzeňského kraje konaného dne 2.6.2013 v zasedací místnosti KÚPK v Plzni ...

POVODNĚ 2013 - Usnesení povodňové komise 2013

Zde najdete usnesení z jednání povodňové komise z 2.6.2013 ...

POVODNĚ 2013 - V Plzeňském kraji vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity

Na Krajském úřadě 2. 6. 2013 ve 14:00 zasedala povodňová komise. Na celém území Plzeňského kraje byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity. Povodňová komise může přijímat mimořádná opatření ke zmírňování následků povodní, například nařizovat manipulace na vodních dílech či dávat operativní příkazy ke zmírňování následků povodní ...

POVODNĚ 2013 - Informace ze zasedání Krizového štábu Plzeňského kraje 3.6.2013 v 9:00 hodin

Krizový štáb Plzeňského kraje rozhodl, že není potřeba vyhlašovat žádná opatření nad rámec těch, která jsou obsažena v rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu ...

POVODNĚ 2013 - Zápisy ze zasedání Ústředního krizového štábu

Zde v přílohách najdete Zápisy ze zasedání Ústředního krizového štábu ...