Povodně 2013

Vláda České republiky zrušila na území Plzeňského kraje nouzový stav

Od 24:00 hodin dne 19. června 2013 zrušila vláda České republiky na území Plzeňského kraje nouzový stav ...

V Plzeňském kraji se sčítají škody po povodních

Hladiny řek v kraji se převážně nacházejí pod úrovní povodňové aktivity. V současné době se sčítají škody po povodních. Ještě během dneška mohou obce žádat kraj o příspěvek na likvidaci prvotních nákladů, zároveň probíhá sběr údajů o celkových škodách ...

Vyšetření studní sloužících k individuálnímu zásobování pitnou vodou jako jediný zdroj v zaplavených oblastech

Pokud dojde k zaplavení studní, které jsou určeny k individuálnímu zásobování pitnou vodou a jedná se o jediný zdroj pitné vody, bude po skončení povodňové situace a po sanaci studny jejím uživatelem odběr a vyšetření vzorku vody zajištěno pracovníky Krajské hygienické služby a Zdravotního ústavu na náklady Krajské hygienické služby ...

POVODNĚ 2013 - Zápisy z jednání Krizového štábu Plzeňského kraje

Zde v přílohách najdete Zápisy z jednání Krizového štábu Plzeňského kraje ...

ČEZ poskytne svým zákazníkům postiženým povodněmi elektřinu a plyn po tři měsíce zdarma

Energetická společnost ČEZ poskytne postiženým povodněmi elektřinu a plyn po tři měsíce zdarma. Po tyto tři měsíce zákazníci ČEZ Prodej nebudou muset hradit zálohy za elektřinu a plyn. O tuto slevu lze jednoduše požádat ...