V Plzeňském kraji se sčítají škody po povodních

obrazek
13. června 2013 10:55, aktualizováno 09:55, Mgr. René Zeithaml

Hladiny řek v kraji se převážně nacházejí pod úrovní povodňové aktivity. V současné době se sčítají škody po povodních. Ještě během dneška mohou obce žádat kraj o příspěvek na likvidaci prvotních nákladů, zároveň probíhá sběr údajů o celkových škodách. Ten potrvá ještě 7 dní poté, co vláda odvolá nouzový stav.      

Vodní toky v Plzeňském kraji se uklidňují, na Radbuze ještě přetrvává 1. SPA, jinak jsou ale řeky už pod úrovní povodňové aktivity. Hladina na vodní nádrži Hracholusky kulminovala ve středu ráno. Po celou dobu povodní se na Hracholuskách podařilo držet neškodný odtok. Během víkendu dojde podle vodohospodářů k vyprázdnění retenčního prostoru, který se naplnil po druhé vlně povodní, poté se odtok ze současných 55 m³/s sníží na 45 m³/s. Vodohospodáři předpokládají na všech nádržích postupnou stabilizaci.

Předpovědi počasí jsou příznivé, v noci na pátek bude přecházet od západu k východu studená fronta, která by měla přinést 5 – 10 mm srážek. Víkend by se ale už měl obejít beze srážek. Stejná situace bude přetrvávat během první poloviny následujícího týdne, kdy bude počasí ovlivňovat vlna tropických teplot a kdy hrozí nejvýše bouřky nefrontální, tzv. bouřky z tepla.

Vzhledem k aktuální situaci Povodňová komise Plzeňského kraje odvolala 3. SPA na území kraje a vyhlásila s platností od 17 hod. dne 12. 6. 2013  2. SPA. Důvodem je především to, že tak bude umožněno povodňovým komisím v obcích i nadále pracovat a vydávat příkazy. V případě že by totiž Ústřední povodňová komise odvolala 2. SPA., nemohly by obecní povodňové komise dokončit svoji činnost. Kromě toho je pohotovost potřebná i vzhledem k tomu, že se ještě mohou vyskytnout lokální srážky, které při vysoké nasycenosti povodí nejsou zcela bez rizika. 2. SPA potrvá do odvolání.

Stále prozatím také v Plzeňském kraji trvá vládou vyhlášený nouzový stav. Zástupci kraje považují za optimální, aby byl odvolán až v polovině příštího týdne, tak aby obce měly dostatek času na nahlašování škod. Ty je potřeba odevzdat ministerstvu financí do 7 dní od ukončení nouzového stavu. Aby mohly být údaje včas na ministerstvo doručeny, bude Plzeňský kraj požadovat, aby obce odhad škod do aplikace Obnova zadaly nejpozději do 5 dnů od ukončení nouzového stavu. Jedná se o celkový odhad škod, obce sem tedy podle zákona zadávají škody na obecním, krajském i státním majetku, ale i na majetku fyzických a právnických osob. Soupis škod poslouží jako přehled o škodách a na jeho základě budou ministerstva vypisovat dotační programy, z nichž budou obce a kraje čerpat finanční prostředky na obnovu po povodních. V současné době krajský úřad eviduje škody od 31 obcí Plzeňského kraje v hodnotě přes 56 mil. korun.

Ještě dnes probíhá také přijímání žádostí o příspěvek na likvidaci prvotních nákladů. K dnešnímu ránu o příspěvek požádalo 43 obcí ze 154, které byly povodní zasaženy. Celková částka těchto požadavků je v tuto chvíli 5,5 mil. korun. Do prvotních nákladů patří například výdaje na zajištění evakuace osob, na nouzové ubytování, dále na obnovu dodávek pitné vody, elektřiny či plynu. Zahrnuty sem jsou také náklady na odvoz naplavenin, odčerpání vody, úklid veřejných prostranství nebo provizorní zpevnění hrází, posudky statika či hygienická a protiepidemická opatření.  „Některé obce nám rovnou oznamují, že o příspěvek na likvidaci prvotních nákladů žádat nebudou a přenechají peníze potřebnějším," říká vedoucí sekretariátu Krizového štábu Plzeňského kraje Radek Svoboda.       

Pro doplnění lze uvést, že sekretariát Krizového štábu Plzeňského kraje obdržel 83 nabídek pomoci, které dále předával krizovým štábům obcí s rozšířenou působností. Na povodňovou linku bylo přijato 80 hovorů, zatím poslední v pondělí 10. 6.  

Krajští hygienici stále evidují 1 zasažený vodovod, v obci Litohlavy, a 18 studní. Odběry a vyšetření vzorků ze studní budou hygienici po ukončení povodňové situace provádět na vlastní náklady.

Na doporučení Krajské hygienické stanice objednal Plzeňský kraj 200 kg přípravku proti komárům. Doručen by měl být během dneška.