Povodně 2013

Informace ze zasedání Ústředního krizového štábu 4.6.2013

Ústřední krizový štáb (dále „ÚKŠ“) byl svolán na základě závěrů ze zasedání ÚKŠ dne 4. června 2013 v souvislosti s vývojem mimořádné události – povodňové situace na území ČR - a k ústřední koordinaci prováděných opatření. Předsedou ÚKŠ byl jmenován ministr vnitra. Zasedání ÚKŠ bylo spojeno se zasedáním Ústřední povodňové komise ...

POVODNĚ 2013 - Zápisy ze zasedání Ústředního krizového štábu

Zde v přílohách najdete Zápisy ze zasedání Ústředního krizového štábu ...

Oznámení energetické skupiny RWE

Informace společnosti RWE pro postižené přírodní katastrofou ...

S odstraňováním povodňových škod mohou pomoci nezaměstnaní

Až sto milionů korun má v současné době Úřad práce ČR připraveno na veřejně prospěšné práce ...

Informace z jednání Krizového štábu Plzeňského kraje 4. 6. 2013

Dopoledne 4. června 2013 podruhé zasedal Krizový štáb Plzeňského kraje. Kromě Radbuzy již všechny řeky kulminovaly, situace v povodí se uklidňuje ...