Povodně 2013

POVODNĚ 2013 - Regionální informační zpráva Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHM (2.6.2013, 22:00 hod)

Zde najdete regionální informační zprávu Hlásné a předpovědní povodňové služny ČHM vydananou v 2.6.2013 v 22:00 hod....

POVODNĚ 2013 - V Plzeňském kraji vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity

Na Krajském úřadě 2. 6. 2013 ve 14:00 zasedala povodňová komise. Na celém území Plzeňského kraje byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity. Povodňová komise může přijímat mimořádná opatření ke zmírňování následků povodní, například nařizovat manipulace na vodních dílech či dávat operativní příkazy ke zmírňování následků povodní ...

POVODNĚ 2013 - Regionální informační zpráva Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHM (2.6.2013, 16:00 hod)

Zde najdete regionální informační zprávu Hlásné a předpovědní povodňové služny ČHM vydananou v 2.6.2013 v 16:00 hod....

POVODNĚ 2013 - Usnesení povodňové komise 2013

Zde najdete usnesení z jednání povodňové komise z 2.6.2013 ...

POVODNĚ 2013 - Regionální informační zpráva Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHM (2.6.2013, 10:00 hod)

Zde najdete regionální informační zprávu Hlásné a předpovědní povodňové služny ČHM vydananou v 2.6.2013 v 10:00 hod....