Vyšetření studní sloužících k individuálnímu zásobování pitnou vodou jako jediný zdroj v zaplavených oblastech

obrazek
11. června 2013 11:05, aktualizováno 10:05, Mgr. René Zeithaml

Pokud dojde k zaplavení studní, které jsou určeny k individuálnímu zásobování pitnou vodou a jedná se o jediný zdroj pitné vody, bude po skončení povodňové situace a po sanaci studny jejím uživatelem odběr a vyšetření vzorku vody zajištěno pracovníky Krajské hygienické služby a Zdravotního ústavu na náklady Krajské hygienické služby.

Více informací najdete v příloze.

Soubory ke stažení