Setkání partnerů digitálních technických map krajů

09. května 2016 14:21, aktualizováno 13:21, Michal Souček

Ve dnech 5. a 6. května 2016 se v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje uskutečnilo setkání partnerů digitálních technických map krajů, které organizoval Odbor informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje. Na úvod setkání se uskutečnilo i pracovní setkání na téma “Registr pasivní (fyzické) infrastruktury pro potřeby digitálních technických map a best practices krajů v této oblasti„ za účasti zástupců společností a organizací:

 • Ministerstvo vnitra
 • Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.
 • Česká asociace pro geoinformace
 • Plzeňský kraj
 • Liberecký kraj

Předmětem této části setkání bylo představení projektů digitálních technických map krajů zástupcům Ministerstva vnitra a státnímu podniku NAKIT (Prezentace 02_Predstaveni_DTM_AKCR_MV_NAKIT_CAGI). Zástupci České asociace pro geoinformace byla představena odborná skupina GeoInfoStrategie a prezentace k návrhu aktualizace Akčního plánu Geoinforstrategie (Prezentace 03_PZK OS GISTR). Zástupcem státního podniku NAKIT byl představen aktuální stav přípravy Registru pasivní (fyzické) infrastruktury.

Hlavního programu setkání partnerů digitálních technických map krajů se následně účastnili zástupci následujících společností a organizací:

 • Plzeňský kraj
 • Zlínský kraj
 • Liberecký kraj
 • Karlovarský kraj
 • Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
 • Správa informačních technologií města Plzně
 • Ministerstvo vnitra
 • Západočeská univerzita v Plzni - Katedra geomatiky - NTIS
 • Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
 • RWE Distribuční služby, s.r.o.
 • ČEZ Distribuce, a.s.
 • E.ON Česká republika, s. r. o.
 • Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
 • Slovácké vodárny a kanalizace a.s.
 • Moravská vodárenská, a.s.
 • Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
 • Vodárna Plzeň a.s.
 • GEOREAL spol. s r.o.

Hlavním bodem setkání bylo vzájemné představení digitálních technických map Plzeňského a Zlínského kraje. Představení aktuálního i budoucího stavu těchto projektů. Diskutována byla celá řada zajímavých bodů včetně aktuálního stavu prací na Výměnném formátu digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy. Jednotlivé body setkání (prezentace jsou uvedeny v přílohách tohoto článku):

 • Digitální technická mapa Plzeňského kraje – informace a zkušenosti (05_Predstaveni_DTM_PK)
 • Digitální technická mapa Plzeňského, Karlovarského a Libereckého kraje (06_DTM_kraju)
 • Digitální technická mapa Plzeňského kraje na městě Plzeň (07_DTM_mesta_Plzne)
 • Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje – současný stav a plánovaná veřejná zakázka (bez prezentace)
 • Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje – využití u správců vodovodů a kanalizací (08_JDTM_ZK)
 • Aktuální stav prací na Výměnném formátu DTM (09_VFDTM)
 • Provozní záležitosti DTM PK

Soubory ke stažení