Ochrana přírody

Opatření obecné povahy - bobr evropský

Opatření obecné povahy č. j. ŽP/2292/17, kterým se povoluje výjimka dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze zákazů u zvláště chráněného druhu živočicha bobra evropského (Castor fiber)...

Studie posouzení přírodních parků Plzeňského kraje z hlediska krajinářského hodnocení

Studie reaguje na cíle a úkoly stanovené v Koncepci ochrany přírody a krajiny Plzeňského kraje...

Studie ochrany krajinného rázu na území vybraných přírodních parků Plzeňského kraje

Studie ochrany krajinného rázu na území vybraných přírodních parků Plzeňského kraje...

Studie ochrany krajinného rázu na území přírodního parku Horní Berounka

Studie ochrany krajinného rázu na území přírodního parku Horní Berounka...