Dotace životní prostředí

Dotační program překládací stanice odpadu - podpora výstavby (2021)

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 444/21 ze dne 22. 3. 2021 vyhlášení a pravidla Dotačního programu překládací stanice odpadu – podpora výstavby (2021).

„Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2021“

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 189/20 ze dne 30. 12. 2020 pravidla dotačního programu Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2021.

Dotační program Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2021

Náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí, zemědělství, evropských záležitostí a regionálního rozvoje vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 188/20 ze dne 30. 12. 2020 Dotační program Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2021, jehož pravidla jsou přílohou tohoto sdělení

Dotační program Adaptační opatření v ochraně přírody 2021

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 234/21 ze dne 18. 1. 2021 vyhlášení a pravidla dotačního programu Adaptační opatření v ochraně přírody 2021.

Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2021

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 232/21 ze dne 18. 1. 2021 vyhlášení a pravidla Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2021.