Aktuální dotační programy

Dotační program „Akumulační nádrže II.“

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 3341/23 ze dne 20. 3. 2023 vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu "Akumulační nádrže II.“. Žádosti budou přijímány od 2. 5. 2023 od 8:00 hod do 29. 9. 2023 do 13:00 nebo do vyčerpání alokace.

Dotace na ozdravná opatření proti radonu

Ministerstvo financí vydalo novou výzvu pro aktuální období - Výzvu č. 6/2023 k předložení žádostí o dotaci ze státního rozpočtu (kapitola Všeobecná pokladní správa) na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu.