Voda

Dotační program Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2021

Náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí, zemědělství, evropských záležitostí a regionálního rozvoje vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 188/20 ze dne 30. 12. 2020 Dotační program Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2021, jehož pravidla jsou přílohou tohoto sdělení

Náležitosti žádosti o změnu PRVK PK v roce 2021

Náležitosti žádosti o změnu PRVK PK v roce 2021

SUCHO - doporučení pro obce a obecní úřady Plzeňského kraje

Vzhledem k opakujícím se projevům sucha na stavu podzemních a povrchových vod a nepříznivým hydrometeorologickým prognózám, vydal krajský úřad doporučení pro řešení této problematiky...

Informace o postupu projednávání záměrů týkající se hraničních vod

Postup projednávání záměrů týkající se hraničních vod a o příslušných správních řízeních...

Seminář "Provozování vodovodů a kanalizací a vodohospodářské dotační programy"

Ve středu 27. března 2019 se uskutečnil seminář k problematice provozování vodovodů a kanalizací a vodohospodářským dotačním programům určený pro obce Plzeňského kraje...