Voda

Náležitosti žádosti o změnu PRVK PK v roce 2021

Náležitosti žádosti o změnu PRVK PK v roce 2021

Dotační program Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2021

Náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí, zemědělství, evropských záležitostí a regionálního rozvoje vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 188/20 ze dne 30. 12. 2020 Dotační program Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2021, jehož pravidla jsou přílohou tohoto sdělení

Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2021

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 232/21 ze dne 18. 1. 2021 vyhlášení a pravidla Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2021.

Dotační program Retence vody 2021

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 233/21 ze dne 18. 1. 2021 vyhlášení a pravidla dotačního programu Retence vody 2021.

SUCHO - doporučení pro obce a obecní úřady Plzeňského kraje

Vzhledem k opakujícím se projevům sucha na stavu podzemních a povrchových vod a nepříznivým hydrometeorologickým prognózám, vydal krajský úřad doporučení pro řešení této problematiky...