Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace budou v Plzeňském kraji pokračovat trochu jinak

Plzeňský kraj připravuje další výzvu na kotlíkové dotace, jejíž cílem je výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním. O přidělení dotace tentokrát nebude rozhodovat rychlost předložení elektronické žádosti, ale vyplnění tzv. „předžádosti“ v aplikaci eDotace v dotačním titulu „Předžádost - Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany“...

Další finanční prostředky poputují do 3. vlny kotlíkových dotací

Tyto finanční prostředky budou v první řadě přerozděleny všem žadatelům, kteří mají již podané žádosti v dotačním titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“, následně bude vyhlášena výzva v celkové výši 15 mil. Kč s pravděpodobným příjmem žádostí od 1. 6. 2021.

Kotlíkové dotace v Plzeňském kraji 2019 - 2023

Plzeňský kraj obdržel Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 na projekt "Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji III"...

Časté dotazy ke kotlíkovým dotacím

Dotazy týkající se kotlíkových dotací...