Krajské projekty OŽP

Územní studie povodí Zlatého potoka od pramene po ústí do Příchovického potoka

Zpracování územní studie pro oblast povodí Zlatého potoka od pramene po ústí do Příchovického potoka, jenž lokalitu zhodnotí a stanoví důležité struktury pro zvýšení odolnosti krajiny na klimatickou změnu.

Územní studie povodí Chuchly od pramene po ústí do Radbuzy

Zpracování územní studie pro oblast povodí Chuchly od pramene po ústí do Radbuzy, jenž lokalitu zhodnotí a stanoví důležité struktury pro zvýšení odolnosti krajiny na klimatickou změnu.