Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti pokračují

obrazek
27. června 2023 08:21, aktualizováno 11:40, Ing. Lucie Hájková

                                                                                                     

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 3761/23 ze dne 26. 6. 2023 vyhlášení výzvy v rámci dotačního programu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech 2023+“ k podávání žádostí o poskytnutí dotace do dotačních titulů "Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany II" a „ZÁSOBNÍK – Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany II“.

Od 4. 9. 2023, 8.00 hod. do 30. 8. 2024, 14.00 hod. nebo do vyčerpání finanční alokace 100 552 558 Kč si mohou žadatelé podat elektronickou žádost ZDE.

Dne 4. 9. 2023, 8.00 hod. bude otevřen dotační titul "Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany II", který bude po vyčerpání finanční alokace uzavřen. Okamžitě bude otevřen tzv. zásobník (dotační titul "ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany II"), který bude plnit funkci žadatelů – náhradníků.

Všichni žadatelé postupují dle Výzvy a Pravidel pro žadatele a příjemce v rámci dotačního programu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech 2023+“.


Kdo má nárok na dotaci?

Fyzické osoby (vlastníci, spoluvlastníci nemovitosti) realizující předmět dotace v rodinném domě, bytové jednotce v bytovém domě, nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci, které zároveň v nemovitosti trvale bydlí, tzn. kde se žadatel jako fyzická osoba, trvale zdržuje, kde skutečně bydlí, a tato nemovitost je umístěna na území Plzeňského kraje.

Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně.

Žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).


Za co mohu nevyhovující kotel vyměnit?
Podpora bude poskytována fyzickým osobám na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5, a to za:


Nový zdroj je možné vybrat ze seznamu výrobků a technologií, který je k tomuto účelu veden Státním fondem životního prostředí ČR.


Postup k podání žádosti:
1. Nejdříve si žadatel zaregistruje uživatelský účet ZDE. Postup ve videonávodu:2. Žadatel si vyplní a podá žádost přes uživatelský účet v aplikaci eDotace. Postup ve videonávodu:

3. Žadatel obdrží po elektronickém podání žádosti registrační číslo (pořadové číslo žádosti). Do 10 pracovních dní od přidělení pořadového čísla musí žadatel doložit písemně na Krajský úřad Plzeňského kraje požadované dokumenty specifikované v Pravidlech pro žadatele a příjemce.


Kontaktní osoby:
Bc. Magda Kadlecová
e-mail: magda.kadlecova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 538
Zuzana Chalupná
e-mail: zuzana.chalupna@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 774
Jana Soukupová
e-mail: jana.soukupova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 768
Ing. Eva Platzová
e-mail: eva.platzova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 689
Mgr. Lenka Platzová
e-mail: lenka.platzova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 485
Mgr. Jana Farková
email: jana.farkova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 100
Marcela Bártová
e-mail: marcela.bartova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 601

Soubory ke stažení