Studie proveditelnosti propojení skupinových vodovodů Plzeňského kraje

obrazek
08. prosince 2022 11:29, aktualizováno 27. února 2023 09:14, Zuzana Voráčková

Jako reakci na stále se opakující hydrologické sucho a s ohledem na prognózy změny klimatu, které svědčí o tom, že situace ohledně zásobování pitnou vodou a socioekonomického sucha se bude dále zhoršovat, přistoupil Plzeňský kraj ke zpracování Studií o propojování významných skupinových vodovodů, které jsou důležitým podkladem při hledání řešení zásobování pitnou vodou z hlediska zabezpečenosti a stability množství a jakosti vody pro své obyvatele.

V roce 2020 zpracovala společnost DHI a.s., ve spolupráci s Krajským úřadem a provozovateli jednotlivých skupinových vodovodů "Technickoekonomickou studii propojení významných skupinových vodovodů v Plzeňském kraji", jakožto prvotní koncepci pro nalezení optimálního řešení zásobování pitnou vodou. Cílem Studie bylo posouzení stávajících vodárenských soustav, jejich případné propojení či rozšíření a posouzení ohroženosti jednotlivých obcí dlouhodobým suchem.

V návaznosti na dříve zpracovanou Technickoekonomickou studii a priority, které byly touto studií stanoveny, bylo zadáno společnosti VRV, a.s. zpracování dalších dvou studií proveditelnosti s názvem „Propojení skupinových vodovodů Nýrsko-Klatovy, Švihov, Přeštice, Dobřany a Plzeňské aglomerace“ a „Propojení skupinových vodovodů Nýrsko-Domažlice-Holýšov s Plzeňskou aglomerací".

Následně byl v říjnu 2022 zpracován materiál s názvem „Sjednocení studií proveditelnosti Propojení Skupinových vodovodů Nýrsko-Klatovy, Švihov, Přeštice, Dobřany a Plzeňské aglomerace a Propojení vodovodu Nýrsko-Domažlice-Holýšov s Plzeňskou aglomerací“.

Vznikl tak ucelený výstup společnosti VRV, a.s., jehož obsahem je návrh zajištění zásobování pitnou vodou ze stabilních a kvalitních zdrojů pro maximální rozsah území okresů Klatovy, Domažlice a Plzeň – jih s využitím stávajících skupinových vodovodů a předpokládanými hlavními zdroji pitné vody: ÚV Milence (Nýrsko) a ÚV Homolka (Plzeň).

Finální dokument je spolu s přílohami součástí tohoto článku. Přiloženy jsou také předchozí výše jmenované Studie.

https://maps.plzensky-kraj.cz/dokumenty/SV_technickoekonomicka_studie_2020.zip

https://maps.plzensky-kraj.cz/dokumenty/SV_Nyrsko_Plzen_2021.zip

https://maps.plzensky-kraj.cz/dokumenty/SV_Nyrsko_Domazlice_2022.zip


Všem, kteří se aktivně podíleli na zpracování Studií, tímto děkujeme.


Návrh propojení skupinových vodovodů a připojení jednotlivých obcí na ně byl zpracován do mapové služby, kterou naleznete na odkaze:
https://mapy.plzensky-kraj.cz/gis/skupinove_vodovody/Soubory ke stažení