Vydání Aktualizace č. 3 ZÚR PK

13. září 2023 16:05, Bc. Josef Velíšek
Zastupitelstvo Plzeňského kraje vydalo Aktualizaci č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje svým usnesením č. 1315/23 ze dne 4. 9. 2023, která bude doručena veřejnou vyhláškou a následně závazná pro územní plánování a rozhodování na území Plzeňského kraje.

Níže je zveřejněna jak Aktualizace č. 3, tak Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a úplné znění ZÚR PK po vydání této Aktualizace.

Soubory ke stažení