Veřejná doprava

Zpráva o závazcích veřejné služby za rok 2018

Dle Článku 7, odst. 1 Nařízení EU 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici zveřejňuje kraj souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby za rok 2018. Informace jsou uvedeny v přiložené tabulce...

Zpráva o závazcích veřejné služby za rok 2019

Dle Článku 7, odst. 1 Nařízení EU 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici zveřejňuje kraj souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby za rok 2019. Informace jsou uvedeny v přiložené tabulce...

Zpráva o prosazování nařízení č.181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.181/2011 ze dne 16.2.2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č.2006/2004 zveřejňuje dle článku 29 Dopravní úřad v rámci své působnosti zprávu o prosazování nařízení za období 1.ledna 2019 - 31.prosince 2020.

Slevy ve veřejné dopravě Plzeňského kraje od 1. ledna 2019

I nadále jsou ve veřejné dopravě nabízeny slevy na jednotlivé jízdné a časové předplatné, které zavedl Plzeňský kraj od ledna 2018 ...

Zpráva o závazcích veřejné služby za rok 2016

Dle Článku 7, odst. 1 Nařízení EU 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici zveřejňuje kraj souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby za rok 2016. Informace jsou uvedeny v přiložené tabulce...