Veřejná doprava

Slevy ve veřejné dopravě Plzeňského kraje od 1. ledna 2019

I nadále jsou ve veřejné dopravě nabízeny slevy na jednotlivé jízdné a časové předplatné, které zavedl Plzeňský kraj od ledna 2018 ...

Zpráva o prosazování nařízení o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.181/2011 ze dne 16.2.2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č.2006/2004 zveřejňuje dle článku 29 Dopravní úřad v rámci své působnosti zprávu o prosazování nařízení.

Oznámení o uzavření smlouvy dle § 19 odst. 5 zákona 194/2010 Sb. a informace o smlouvě – projekt Zvýšení kvality služeb v oblasti železniční dopravy

Dle §19 odst. 5 zákona č. 194/2010 Sb., oznamuje Plzeňský kraj uzavření smlouvy v rámci realizace projektu Zvýšení kvality služeb v oblasti železniční dopravy a dle Článku 7, odst. 3 Nařízení EU 1370/2007 zveřejňuje kraj informace o smlouvě uzavřené v rámci realizace projektu Zvýšení kvality služeb v oblasti železniční dopravy. Informace jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.

Zpráva o závazcích veřejné služby - za rok 2015 - veřejná linková doprava

Dle Článku 7, odst. 1 Nařízení EU 1370/2007 zveřejňuje kraj souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby za rok 2015 ve veřejné linkové dopravě. Informace jsou uvedeny v přiložené tabulce.