Veřejná doprava

Termíny pro předložení jízdních řádů ke schválení 2023

Pro rok 2023 stanovil dopravní úřad lhůty pro předložení změn jízdních řádů veřejné vnitrostátní linkové dopravy do Celostátního informačního systému o jízdních řádech.

Zpráva o závazcích veřejné služby za rok 2022

Dle Článku 7, odst. 1 Nařízení EU 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici zveřejňuje kraj souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby za rok 2022. Informace jsou uvedeny v přiložené tabulce.

Zpráva o závazcích veřejné služby za rok 2020

Dle Článku 7, odst. 1 Nařízení EU 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici zveřejňuje kraj souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby za rok 2020. Informace jsou uvedeny v přiložené tabulce.

Zpráva o závazcích veřejné služby za rok 2018

Dle Článku 7, odst. 1 Nařízení EU 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici zveřejňuje kraj souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby za rok 2018. Informace jsou uvedeny v přiložené tabulce...

Zpráva o závazcích veřejné služby za rok 2019

Dle Článku 7, odst. 1 Nařízení EU 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici zveřejňuje kraj souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby za rok 2019. Informace jsou uvedeny v přiložené tabulce...