Veřejná doprava

Zpráva o závazcích veřejné služby za rok 2023

Dle Článku 7, odst. 1 Nařízení EU 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici zveřejňuje kraj souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby za rok 2023. Informace jsou uvedeny v přiložené tabulce.

Zpráva o závazcích veřejné služby za rok 2021

Dle Článku 7, odst. 1 Nařízení EU 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici zveřejňuje kraj souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby za rok 2021. Informace jsou uvedeny v přiložené tabulce.

Termíny pro předložení jízdních řádů ke schválení pro rok 2024

Pro rok 2024 stanovil dopravní úřad lhůty pro předložení změn jízdních řádů veřejné vnitrostátní linkové dopravy do Celostátního informačního systému o jízdních řádech.

Zpráva o závazcích veřejné služby za rok 2022

Dle Článku 7, odst. 1 Nařízení EU 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici zveřejňuje kraj souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby za rok 2022. Informace jsou uvedeny v přiložené tabulce.

Zpráva o závazcích veřejné služby za rok 2020

Dle Článku 7, odst. 1 Nařízení EU 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici zveřejňuje kraj souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby za rok 2020. Informace jsou uvedeny v přiložené tabulce.