Smlouvy dráha

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě - linka P1 ZÁPAD (Plzeň - Cheb - Karlovy Vary)

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě - linka P1 ZÁPAD (Plzeň - Cheb - Karlovy Vary) jejíž plnění bude zahájeno od změny jízdních řádů v prosinci 2023 je zveřejněna včetně všech příloh zde:

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě - linka P1 JIH Horažďovice předměstí - Plzeň - Pňovany

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě - linka P1 JIH Horažďovice předměstí - Plzeň - Pňovany jejíž plnění bude zahájeno od změny jízdních řádů v prosinci 2023. Uzavřená smlouva včetně příloh je zveřejněna zde:

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na celky Plzeňsko a Jihozápad - část Český les

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na celky Plzeňsko a Jihozápad - část Český les jejíž plnění bude zahájeno od prosincového termínu jízdních řádů 2023. Uzavřená smlouva včetně příloh a dodatků je zveřejněna zde:

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na celek Jihozápad - část Pošumaví

Rada Plzeňského kraje rozhodla svým usnesením ze dne 26.3.2021 o výběru dopravce GW Train Regio a.s. k uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na celek Jihozápad - část Pošumaví. V přiložené prezentaci naleznete srovnání stávající a nové služby jejíž plnění bude zahájeno od prosincového termínu jízdních řádů 2023. Uzavřená smlouva včetně dodatků je zveřejněna zde.

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2020-2023

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě v Plzeňském kraji