Smlouvy VLD

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veř. službách v přepravě cestujících - oblast JIH

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veř. službách v přepravě cestujících veř. linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Plz. kraje pro oblast JIH.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o veř. službách v přepravě cestujících - oblast JIH

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o veř. službách v přepravě cestujících veř. linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Plz. kraje pro oblast JIH se týká upřesnění pravidel vyplývajících z Finančního modelu a odstranění zřejmých chyb.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o veř. službách v přepravě cestujících - oblast SEVER

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o veř. službách v přepravě cestujících veř. linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Plz. kraje pro oblast SEVER se týká upřesnění pravidel vyplývajících z Finančního modelu a odstranění zřejmých chyb.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veř. službách v přepravě cestujících - oblast SEVER

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veř. službách v přepravě cestujících veř. linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Plz. kraje pro oblast SEVER.

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o veř. službách v přepravě cestujících - oblast JIH

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o veř. službách v přepravě cestujících veř. linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Plz. kraje pro oblast JIH.