Zpráva o prosazování nařízení č.181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě

21. května 2019 13:43, aktualizováno 18. května 2023 07:54, Lenka Rubášová

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.181/2011 ze dne 16.2.2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č.2006/2004 zveřejňuje dle článku 29 Dopravní úřad v rámci své působnosti zprávu o prosazování nařízení za období 1.ledna 2021 - 31.prosince 2022.

Soubory ke stažení