Zpráva o prosazování nařízení č.181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě

21. května 2019 13:43, aktualizováno 31. října 2019 10:08, Lenka Rubášová

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady  (EU) č.181/2011 ze dne 16.2.2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č.2006/2004 zveřejňuje dle článku 29 Dopravní úřad v rámci své působnosti zprávu o prosazování nařízení za období 1.ledna 2017-31.prosince 2018.

Soubory ke stažení