Veřejná doprava

Zpráva o závazcích veřejné služby za rok 2017

Dle Článku 7, odst. 1 Nařízení EU 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici zveřejňuje kraj souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby za rok 2017. Informace jsou uvedeny v přiložené tabulce...

Zpráva o prosazování nařízení o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.181/2011 ze dne 16.2.2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č.2006/2004 zveřejňuje dle článku 29 Dopravní úřad v rámci své působnosti zprávu o prosazování nařízení.

Zpráva o závazcích veřejné služby - za rok 2015 - veřejná linková doprava

Dle Článku 7, odst. 1 Nařízení EU 1370/2007 zveřejňuje kraj souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby za rok 2015 ve veřejné linkové dopravě. Informace jsou uvedeny v přiložené tabulce.