Prezentace ze semináře k projektu ÚAP DMVS PK pro obce s rozšířenou působností

obrazek
17. října 2013 07:49, aktualizováno 18. října 2013 06:31, Michal Souček

Ve dnech 26. a 27. 9. 2013 se v prostorách Pivovarského dvoru v Plzni Černicích uskutečnil seminář k problematice územně analytickým podkladů v Plzeňském kraji v rámci projektu Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje. Seminář byl určen pro pracovníky úřadů územního plánování obcí s rozšířenou působností.
Hlavním obsahem semináře bylo seznámení přítomných s aktuálním stavem  projektu a zejména představení nově spuštěného Portálu veřejné správy Plzeňského kraj a všech jeho komponent. Velká část semináře byla věnována metodice tvorby územního plánu v digitální podobě, datovému modelu a aktualizaci dat ÚAP. Přítomným bylo také představeno Internetové připomínkování územního plánu - ukázka
Prvdí den semináře paralerně proběhlo i jednání řídícího výboru projektu DMVS PK. Řídící výbor byl informován o aktuálním stavu projektu, schválil mimo jiné prodloužení realizace projektu do konce roku 2014 formou nové etapy projektu, která má vazbu zejména na projekt Digitální technická mapa Plzeňského kraje. 

V přílohách jsou uvedeny kompletní prezentace ze semináře.

Soubory ke stažení