Prezentace ze semináře k projektu DMVS PK pro obce s rozšířenou působností

obrazek
28. května 2013 11:13, aktualizováno 10:13, Michal Souček

Dne 22.5.2013 se v prostorách Pivovarského dvoru v Plzni Černicích uskutečnil seminář k problematice územně analytickým podkladů v Plzeňském kraji v rámci projektu Digitální map veřejné správy Plzeňského kraje. Seminář byl určen pro pracovníky úřadů územního plánování obcí s rozšířenou působností. 

Hlavním obsahem semináře bylo seznámení přítomných s aktuálním stavem  projektu a zejména představení nově spuštěného Portálu veřejné správy Plzeńského kraj.

V přílohách jsou uvedeny kompletní prezentace ze semináře.

Soubory ke stažení