ÚP na úrovni obcí

06. března 2012

Žádost o výdej dat Plzeňského kraje pro tvorbu územně plánovací dokumentace

Postup žádosti o výdej geodat Plzeňského kraje pro tvorbu územně plánovací dokumentace.

02. ledna 2012

Seznam mapových služeb ÚAP ORP

Seznam webových mapových služeb sjednocených Územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností v Plzeňském kraji v podobě 4 hlavních výkresů ÚAP a komplexního projektu dle struktury datového modelu ÚAP.

17. října 2013

Prezentace ze semináře k projektu ÚAP DMVS PK pro obce s rozšířenou působností

Ve dnech 26. a 27. 9. 2013 se v prostorách Pivovarského dvoru v Plzni Černicích uskutečnil seminář k problematice územně analytickým podkladů v Plzeňském kraji v rámci projektu Digitální map veřejné správy Plzeňského kraje. Seminář byl určen pro pracovníky úřadů územního plánování obcí s rozšířenou působností.

13. září 2013

Portál Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

Portál Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje byl nasazen do ostrého provozu. Velká část portálu je věnována problematice územně analytických podkladů.

28. května 2013

Prezentace ze semináře k projektu DMVS PK pro obce s rozšířenou působností

Dne 22.5.2013 se v prostorách Pivovarského dvoru v Plzni Černicích uskutečnil seminář k problematice územně analytickým podkladů v Plzeňském kraji v rámci projektu Digitální map veřejné správy Plzeňského kraje. Seminář byl určen pro pracovníky úřadů územního plánování obcí s rozšířenou působností.