Plzeňský kraj hostil národní kolo Chemické olympiády

obrazek
01. února 2022 09:57, aktualizováno 04. února 2022 11:03, Mgr. Ludmila Novotná

Poprvé ve své historii hostil Plzeňský kraj národní kolo Chemické olympiády, a to ve dnech 31. 1. - 3. 2. 2022. Jednalo se o už 58. ročník této soutěže. Plzeňský kraj je partner akce a paní hejtmanka převzala nad národním kolech Chemické olympiády záštitu.

Chemická olympiáda (CHO) je soutěž vycházející z obsahu vzdělávacího oboru chemie v rámcových vzdělávacích programech. Jejím cílem je vyhledávat, rozvíjet a podporovat talent a nadání žáků základních a středních škol a zároveň nabídnout žákům se zájmem o danou oblast účelné využití části jejich volného času. Chemická olympiáda je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Organizátorem zodpovědným za uskutečnění soutěže na celostátní úrovni je Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

Úkolem soutěžících je samostatně vyřešit zadané teoretické a laboratorní úlohy.

Chemická olympiáda je organizována v 5 kategoriích A až E. Do našeho kraje přijíždí nejúspěšnější řešitelé CHO, kat. A a E, ze všech krajů ČR.
Kategorie A je určena pro žáky 3. a 4. ročníků všech typů středních škol s výjimkou středních odborných škol s chemickým zaměřením, 7. a 8. ročníků osmiletých gymnázií a 5. a 6. ročníků šestiletých gymnázií.
Kategorie E je určena pro žáky 3. a 4. ročníků středních odborných škol s chemickým zaměřením. Takovou školu v našem kraji nemáme.

Soutěžící jsou navrhováni do týmů pro Mezinárodní chemickou olympiádu a Grand Prix Chimique na základě výsledků ústředního kola kategorií A a E. Odjíždí většinou 4-členný tým soutěžících a s ním doprovod. Pro nejúspěšnější soutěžící z ústředního kola (ÚK) kategorie A pořádá každoročně VŠCHT v Praze ve spolupráci s ústřední komisí Chemické olympiády dvě přípravná výběrová soustředění před Mezinárodní chemickou olympiádou (obdobně je tomu u kategorie E pro Grand Prix Chimique). První soustředění je teoretické, druhé praktické. Počet účastníků soustředění je alespoň dvojnásobek počtu členů soutěžního týmu České republiky, vysílaného na Mezinárodní chemickou olympiádu.

Do národního kola CHO, kat. A, postoupili 3 žáci z našeho kraje: Andrea Slívová a Martin Polák z Masarykova gymnázia v Plzni a Adéla Pavleová z domažlického gymnázia. Celkem se nominovalo 48 žáků ze všech krajů ČR. Do kategorie E dostalo do NK pozvánku 11 žáků z 6 krajů. Soutěžní část proběhla v učebnách a laboratořích Katedry chemie FPE ZČU v Plzni. A jak si reprezentanti všech krajů vedli naleznete zde.

A jaký je největší historický úspěch žáka z našeho kraje v CHO? Jedná se o fenomenální úspěchy Mirky Novoveské z Masarykova gymnázia v Plzni, která získala na Mezinárodních chemických olympiádách zlatou, stříbrnou i bronzovou medaili (v letech 2017 - 2019). Je součástí reportáže o projektu Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji a můžete ji shlédnout zde.

V příloze jsou k vidění fotografie nejen našich reprezentantů, ale i z průběhu soutěže a slavnostního vyhodnocení.

Cenu Plzeňského kraje v hodnotě 5.000 Kč předávala vítězům obou kategorií vedoucí odboru školství, mládeže a sportu JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA.

Předsedou ústřední komise Chemické olympiády byl oceněn RNDr. Jiří Cais za celoživotní práci pro tuto soutěž v našem kraji.


Galerie

Tři reprezentanti Plzeňského kraje
Nejlepší v kategorie E
Vítěz kategorie E
Andrea Slívová
Martin Polák
Adéla Pavleová
Tři nejúspěšnější v kategorii A
Absolutní vítěz kategorie A, Marek Pavlica
Ocenění Dr. Caise
Poděkování hlavním organizátorům NK CHO a předsedovi ÚK
Kulturní program