Konzultační dny k Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

obrazek
02. května 2011 09:28, aktualizováno 08:28,
  

Konzultace k připravovaným projektům OP Přeshraniční spolupráce

Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

 

 

Odbor fondů a programů EU Krajského úřadu Plzeňského kraje organizuje konzultační dny k Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko pro starosty obcí a ostatní žadatele z Plzeňského kraje. Smyslem konzultačních dnů bude především odpovídat na dotazy týkající se vhodnosti konkrétních záměrů projektů, jejich přípravy, způsobu předkládání apod.

 

Termíny a místa konání externích konzultačních dnů:

 

1.6.2011

10:00 – 12:00

Domažlice

Městský úřad Domažlice, Náměstí Míru 1

2.6.2011

10:00 – 12:00

Sušice

Městský úřad Sušice, Náměstí Svobody 138

8.6.2011

10:00 – 12:00

Tachov

Objekt bývalé „Rybeny“, Pivovarská 281

9.6.2011

10:00 – 12:00

Kralovice

Městský úřad Kralovice, Manětínská 493

 

Projekty je možné konzultovat také každý pracovní den, vždy raději po telefonické dohodě, v sídle Odboru fondů a programů EU, Purkyňova ulice 27, Plzeň. Kontakty jsou uvedeny níže.

 

Nejbližší zasedání Monitorovacího výboru, který bude rozhodovat o projektech, se bude konat 7. prosince 2011. Na tomto zasedání budou projednávány projekty předložené nejpozději do  1. září 2011.

 

S případnými dotazy ke konzultacím se obracejte na Ing. Jana Přibáně, tf: 377 195 667,  email: jan.priban@plzensky-kraj.cz a Ing. Ladislavu Khaurovou, tf: 377 195 265, email: ladislava.khaurova@plzensky-kraj.cz.

 

Žádáme Vás o potvrzení účasti na jednom z navrhovaných termínů na email: ladislava.khaurova@plzensky-kraj.cz, a to vždy nejpozději do 2 pracovních dnů před konkrétním dnem.