Termíny zasedání 11. a 12. Monitorovacího výboru Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

obrazek
10. ledna 2012 11:23, aktualizováno 21. března 2012 16:20,

11. zasedání Monitorovacího výboru je plánováno na 10. a 11. května 2012. Na tomto zasedání budou projednány již předložené projektové žádosti, o kterých ještě nebylo výborem rozhodnuto, a žádosti o změnu projektu.

12. zasedání Monitorovacího výboru, na kterém se bude rozhodovat o nových žádostech, se uskuteční 14. a 15. listopadu 2012. Projektové žádosti pro toto zasedání je nutné předložit nejpozději do 1. září 2012.

Upozorňujeme na to, že ani u včasně podaných projektových žádostí neexistuje právní nárok na jejich projednání na tomto zasedání Monitorovacího výboru, protože hodnocení žádostí a jeho časová náročnost závisí na druhu projektu a na kvalitě a úplnosti podkladů – především na tom, zda je nutné provádět doplnění nebo úpravy.

Žádosti je možné předkládat průběžně a nejsou omezeny výzvami. Žádosti se předkládají na příslušná Místa zpracovávající žádost a na Technický sekretariát v Bayreuthu. Funkci Místa zpracovávajícího žádost plní v Plzeňském kraji Odbor fondů a programů EU Krajského úřadu Plzeňského kraje, konkrétně Oddělení fondů a programů EU se sídlem Purkyňova 27, Plzeň.

Více informací pro potenciální žadatele naleznete v Příručce pro české žadatele, která je umístěna příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení