Termín 10. zasedání Monitorovacího výboru Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 byl dohodnut na 7. prosince 2011.

obrazek
21. března 2011 16:04, aktualizováno 15:04,
 

 

Termín 10. zasedání Monitorovacího výboru Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 byl dohodnut na 7. prosince 2011.

Projektové žádosti na 10. zasedání Monitorovacího výboru musí být předloženy u příslušného místa zpracovávajícího žádost nejpozději do 1. září 2011. Upozorňujeme, že ani u včas předložených projektových žádostí nevzniká právní nárok na to, aby byl projekt projednán na 8. zasedání Monitorovacího výboru, neboť náročnost kontroly žádosti závisí především na typu projektu a kvalitě a kompletnosti předložených materiálů.

UPOZORNĚNÍ:

  1. Vzhledem K vysokému počtu naplánovaných projektů cyklostezek je podpora budování cyklotras a cyklostezek na příštích zasedáních vyloučena.
  2. Podíl ERDF v případě podpory projektů týkajících se míst pro setkávání bude činit maximálně 50% z celkových způsobilých výdajů.

Dokumentace pro české partnery je k dispozici v příloze.

Soubory ke stažení