Oblast cestovního ruchu

Dotační program „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2021“ – poskytnutí dotací RPK

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 530/21 ze dne 22.03.2021 poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci dotačního programu Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2021.

Dotační program „Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2021“ – poskytnutí dotací RPK

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 531/21 ze dne 22.03.2021 poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci dotačního programu Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2021.

Vyhlášení dotačního programu "Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2021"

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 180/20 ze dne 14.12.2020 pravidla dotačního programu „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2021“, dále jen „Pravidla“.

Vyhlášení dotačního programu „Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2021“

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 180/20 ze dne 14.12.2020 pravidla dotačního programu „Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2021“.

Vyhlášení dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2021

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 180/20 ze dne 14.12.2020 pravidla dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2021“