Oblast cestovního ruchu

Vyhlášení dotačního programu "Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2023

Dne 29.12.2022 Rada Plzeňského kraje schválila pravidla dotačního programu „Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2023“, dále jen „Pravidla“.

Vyhlášení dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2023

Rada Plzeňského kraje schválila pravidla dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2023“

Dotační program „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2022“– poskytnutí dotací ZPK

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo usnesením č. 714/22 ze dne 04.04.2022 poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci dotačního programu Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2022.

Dotační program „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2022“– poskytnutí dotací RPK

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 1917/22 ze dne 21.03.2022 poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci dotačního programu Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2022.

Vyhlášení dotačního programu „Podpora aktivit v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji pro rok 2022“

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 1918/22 ze dne 21. 3. 2022 pravidla dotačního programu „Podpora aktivit v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji pro rok 2022“, dále jen „Pravidla“.