Dotační program „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2023“– poskytnutí dotací RPK

obrazek
23. března 2023 15:56, Bc. Filip Beránek DiS.
V přílohách tohoto článku naleznete přehled poskytnutých dotací a vzorovou smlouvu o poskytnutí účelových dotací.

Bližší informace o stavu Vaší žádosti najdete také v aplikaci eDotace (záložka Můj účet / žádosti).

Informaci o zpracování konkrétního návrhu smlouvy včetně příslušných pokynů obdrží úspěšní žadatelé skrz aplikaci eDotace. Vlastní návrh smlouvy bude možno po doložení příslušných dokumentů nalézt na detailu konkrétní žádosti v aplikaci eDotace (http://dotace.plzensky-kraj.cz).

Přílohu návrhu smlouvy Pravidla Rady Plzeňského kraje pro užívání loga Plzeňského kraje naleznete zde.
Bližší informace o podmínkách čerpání dotace naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce z dotačních programů na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/ v detailu příslušného programu.

Konzultační místo a kontaktní osoby poskytující informace související s programem:
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Telefonické konzultace výhradně v úředních hodinách:
Po, St 8:00-17:00; Út, Čt 8:00-15:15; Pá 8:00-14:00
Osobní konzultace vždy na základě předchozí telefonické domluvy s administrátorem.

Kontaktní osoba – administrátor dotačního titulu Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2023:
Ivana Plecitá
Oddělení cestovního ruchu, kancelář E 102
Telefon: 377 195 206, 733 698 645
E-mail : ivana.plecita@plzensky-kraj.cz


Časový harmonogram dotačního programu:

30.09.2023 nejzazší termín ukončení realizace projektu
09.10.2023 nejzazší termín pro předložení Vyhodnocení a vyúčtování použití dotace
08.12.2023 nejzazší termín pro vyplacení dotace

Soubory ke stažení