Oblast cestovního ruchu

Dotační program „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2020“ – poskytnutí dotací ZPK

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo usnesením č. 1567/20 ze dne 08.06.2020 poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci programu "Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2020" (dále jen „program“).

Dotační program „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2020“ – poskytnutí dotací ZPK

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo usnesením č. 1568/20 ze dne 08.06.2020 poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2020.

Dotační program „Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2020“ – poskytnutí dotací ZPK

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo usnesením č. 1569/20 ze dne 08.06.2020 poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci dotačního programu Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2020.

Dotační program „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2020“ – poskytnutí dotací RPK

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4626/20 ze dne 16.03.2020 poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci programu "Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2020" (dále jen „program“).

Dotační program „Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2020“ – poskytnutí dotací RPK

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4627/20 ze dne 16.03.2020 poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci dotačního programu Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2020.