Oblast cestovního ruchu

Dotační program „Podpora aktivit v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji pro rok 2021“ – poskytnutí dotací ZPK

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo svým usnesením č. 459/21 ze dne 18. 10. 2021 poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci dotačního programu Podpora aktivit v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji pro rok 2021.

Vyhlášení dotačního programu „Podpora aktivit v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji pro rok 2021“

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 975/21 ze dne 28. 6. 2021 pravidla dotačního programu "Podpora aktivit v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji pro rok 2021".

Dotační program „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2021“ – poskytnutí dotací ZPK

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo usnesením č. 235/21 ze dne 19.04.2021 poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2021.

Dotační program „Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2021“ – poskytnutí dotací ZPK

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo usnesením č. 236/21 ze dne 19.04.2021 poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci dotačního programu Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2021.

Dotační program „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2021“ – poskytnutí dotací ZPK

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo usnesením č. 234/21 ze dne 19.04.2021 poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci dotačního programu Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2021.