Oblast cestovního ruchu

Dotační program „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2023“– poskytnutí dotací RPK

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 3372/23 ze dne 20.03.2023 poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci dotačního programu Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2023.

Dotační program „Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2023“ – poskytnutí dotací RPK

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 3370/23 ze dne 20.03.2023 poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci dotačního programu Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2023.

Vyhlášení dotačního programu „Podpora organizací destinačního managementu v Plzeňském kraji pro rok 2023“

Dne 20. 3. 2023 Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 3369/23 pravidla dotačního programu „Podpora organizací destinačního managementu v Plzeňském kraji pro rok 2023“.

Vyhlášení dotačního programu "Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2023"

Rada Plzeňského kraje schválila pravidla dotačního programu "Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2023".

Vyhlášení dotačního programu Podpora karavanových stání v Plzeňském kraji pro rok 2023

Dne 29.12.2022 Rada Plzeňského kraje schválila pravidla dotačního programu Podpora karavanových stání v Plzeňském kraji pro rok 2023.