Geografické informační systémy

Krajská informační kampaň - INSPIRE, Copernicus, MA21 a hodnocení ŽP

Dne 2. 3. 2017 proběhl seminář, který ve spolupráci s Krajským úřadem Plzeňského kraje pořádala CENIA, česká informační agentura životního prostředí k tématům INSPIRE, Copernicus, místní Agenda 21 a hodnocení životního prostředí.

Poskytování - výdej geodat Plzeňského kraje

Informace o poskytování geodat (geografických dat - dat pro geografické informační systémy) poskytovaných Plzeňským krajem.

Geografický informační systém Plzeňského kraje

Základní informace o GIS Plzeňského kraje. Přehled používaných programů, dat a zařízení. Přehled řešených projektů a významných dodavatelů. Historie a filozofie řešení.

Úvodní projekt GIS Plzeňského kraje

Úvodní projekt GIS Plzeňského kraje - koncepce budování geografického informačního systému Plzeňského kraje na období let 2003-2006.

Typová úvodní studie GIS krajů České republiky

Typová úvodní studie geografického informačního systému krajů (GIS) je koncepční dokument zaměřený na problematiku GIS na krajských úřadech v ČR. V potřebné míře se dotýká GIS také dalších subjektů, které mají vztah ke GIS kraje. Materiál byl zpracován společností T-Mapy Hradec Králové (Hydrosoft-Praha s.r.o-) ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje a pracovníky krajů na základě Úvodního projektu GIS Plzeňského kraje, zpracováného v roce 2002.