Poskytování - výdej geodat Plzeňského kraje

obrazek
28. července 2015 15:29, aktualizováno 09. ledna 2020 12:22, Michal Souček

Volně dostupné datové sady jsou k dispozici - zde.

Žádosti o geodata (např. územně analytické podklady, ortofotomapy, územní plány obcí, vektorové katastrální mapy) jsou podávány a vyřizovány prostřednictvím Výdejního modulu, který je dostupný na Portálu Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje. Na stránkách jsou uvedeny podmínky a postupy pro přístup k datům.