Geografické informační systémy

Žádost o poskytnutí Ortofotomapy Plzeňského kraje

Žádost a předávací protokol na Ortofotomapu Plzeňského kraje pro potřeby studentů.