Geografické informační systémy

Úvodní projekt GIS Plzeňského kraje

Úvodní projekt GIS Plzeňského kraje - koncepce budování geografického informačního systému Plzeňského kraje na období let 2003-2006.