CRM, JRF, průvodce podnikáním

Uznávání odborné způsobilosti pro oblast živnostenského podnikání

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR na svých stránkách zveřejnilo podrobné informace k uznávání odborné způsobilosti

Centrální registrační místa (CRM) a jednotný registrační formulář (JRF)

Centrální registrační místa (CRM) působí při obecních živnostenských úřadech po celé ČR. Prostřednictvím Jednotného registračního formuláře (JRF) je zde možné učinit společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi a dalšími podáními vůči živnostenskému úřadu též registrace, resp. přihlášky a hlášení vůči příslušným níže uvedeným orgánům veřejné správy.

Vydávání osvědčení MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen MPO) začalo vydávat doklad fyzickým osobám, které hodlají v jiném členském státě Evropské unie vykonávat regulovanou činnost, která je živností a kterou jsou oprávněny vykonávat v České republice.

Ohlášení živnosti přímo z počítače podnikatele

Již od 1. 10. 2008 mohou podnikatelé využívat další možnost komunikace se živnostenskými úřady, a to formou elektronického podání přímo ze svého počítače.

Organizační struktura živnostenských úřadů

Organizační struktura živnostenských úřadů je dána zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.