Centrální registrační místa (CRM) a jednotný registrační formulář (JRF)

obrazek
26. srpna 2010 09:17, aktualizováno 29. června 2022 16:02, Ing. Iva Štilipová

Centrální registrační místa (CRM) působí při obecních živnostenských úřadech po celé ČR. Prostřednictvím Jednotného registračního formuláře (JRF) je zde možné učinit společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi a dalšími podáními vůči živnostenskému úřadu též registrace, resp. přihlášky a hlášení vůči příslušným níže uvedeným orgánům veřejné správy.

Prostřednictvím JRF lze učinit následující podání:

Ve vztahu k živnostenskému úřadu –  týká se fyzické i právnické osoby:

Ohlášení živnosti

Žádost o koncesi

Oznámení změny, resp. doplnění údajů dle § 49, resp. § 56 živnostenského zákona

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění

Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně

Oznámení o přerušení provozování živnosti

Oznámení o pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno

 

Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně – týká se pouze fyzické osoby:

Oznámení pojištěnce o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti

 

Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení – týká se pouze fyzické osoby:

Oznámení o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti OSVČ

Přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ

 

Ve vztahu k úřadu práce – týká se fyzické i právnické osoby

Hlášení volného pracovního místa nebo jeho obsazení

 

Ve vztahu k finančnímu úřadu – týká se fyzické i právnické osoby


Přihlášku k daňové registraci, ohlášení změny registračních údajů a žádost o zrušení registrace je možné podat pouze na tiskopisech vydaných Ministerstvem financí.

Tiskopisy vydané Ministerstvem financí, týkající se daňové registrace a jejích změn, jsou následující:

  • Přihláška k registraci pro fyzické osoby
  • Přihláška k registraci pro právnické osoby
  • Příloha k přihlášce k registraci — Odštěpné závody a provozovny
  • Příloha k přihlášce k registraci — Vlastníci právnické osoby, která má sídlo v zahraničí, ale skutečné místo vedení v ČR
  • Oznámení o změně registračních údajů
  • Žádost o zrušení registrace

Ve vztahu k finančnímu úřadu může fyzická nebo právnická osoba využít CRM pouze za předpokladu, že nemá zákonem uloženou povinnost činit tato podání správci daně v elektronické podobě (viz Informace Finanční správy a Informace Finanční správy k DPH).

Od 1. 1. 2021 je možné prostřednictvím CRM podat na ŽÚ Oznámení o vstupu do paušálního režimu daně z příjmu.

Jednotný registrační formulář